De TOP-groep op leslocatie 't Talent

In de TOP-groep zitten kinderen die gedragsmatig een time out nodig hebben. Er zitten 6 tot 12 kinderen in de groep onder specialistische begeleiding, in principe gedurende 6 tot 12 maanden. Er wordt nadien bekeken of kinderen teruggaan naar regulier onderwijs of een meer specialistische setting nodig hebben. De TOP-groep is een fulltime groepsarrangement, vijf dagen per week. Tijdens het arrangement zijn de school van herkomst en de ouders intensief betrokken. De regie voor de TOP-groep ligt bij ons SamenwerkingsVerband De Meierij PO. Dat betekent dat er leerlingen vanuit de hele regio in de TOP-groep geplaatst kunnen worden.