Nieuwkomers

De nieuwkomersgroep op locatie 't Talent is een schakelklas voor alle kinderen die nieuw vanuit het buitenland in Schijndel komen wonen en die de Nederlandse taal nog niet zo goed spreken. In de Nieuwkomersgroep krijgen zij een een intensief taalaanbod begeleid door ervaren NT2-leerkrachten. Onze leerlingen wonen bijvoorbeeld in de CNO (CrisisNoodOpvang) op de Markt in Schijndel maar het kan ook zijn dat de kinderen al een huis toegewezen hebben gekregen in Schijndel.

Wij starten met het in beeld brengen van de beginsituatie en maken dan vervolgens een maatwerkaanbod. Wanneer de kinderen voldoende kennis van de Nederlandse taal hebben om in een reguliere groep deel te nemen aan het onderwijs stromen zij door. Dat kan naar iedere school in Schijndel.

In onderstaande video van Omroep Meierij krijgt u een beeld van onze nieuwkomersgroep.

https://youtu.be/yxt8NJgRj6A?si=TrTcwKRaC0bHZUsn