Nieuws

Nieuws en leuke feiten van BS 't Talent vindt u in onze maandelijkse nieuwsbrief.
November 2019.pdf

Voor een totaaloverzicht van vrije dagen en komende activiteiten kunt u de kalender gebruiken, elders op deze website te vinden (ouders-jaarkalender). 


Nieuws omtrent het KERSTPROGRAMMA op school:


Beste ouders/verzorgers,

De geplande kerstmarkt op dinsdag 17 december komt te vervallen. Dit betekent dat de kinderen deze dag alleen op de reguliere schooltijden aanwezig zullen zijn.

Na verschuivingen in de organisatie van het evenement, bleek het niet haalbaar om op deze datum de kerstmarkt goed te organiseren. Ook het verplaatsen naar een andere datum is helaas geen optie. De ouderraad zorgt samen met het team voor een alternatief kerstprogramma, die plaats zal vinden onder schooltijd. Op dit moment wordt het programma verder voorbereid. We zullen u tijdig informeren over het aangepaste programma.
Mochten er vragen zijn, hoor ik ze graag.

Met vriendelijke groet,
Martin van Meurs
Locatieleider basisschool 't Talent