't Talent in het kort

 

Welkom
op de website van basisschool 't Talent. Een korte beschrijving van onze school vindt u op deze pagina. 

Basisschool 't Talent is één van de zeven scholen binnen SKOPOS (Stichting Katholiek Openbaar Primair Onderwijs Schijndel). Samen met basisschool De Heijcant vormen wij het EBC-centrum (Educatief Basis Centrum).

De School
Onze school heeft circa 100 leerlingen waarvan de leerlingen voor het grootste deel uit de wijken Centrum, Borne en Plein komen. Ook stromen er leerlingen in vanuit andere basisscholen vanwege onze kleinschaligheid waardoor er meer aandacht is voor het individuele kind.

Het gebouw
Naast de leslokalen heeft onze school ook een talentlokaal waar tijd wordt besteed aan de creativiteit van de kinderen in allerlei vormen, een grote centrale hal voor gezamenlijke activiteiten en een fijne buitenspeelplaats. Voor de gymles maken wij gebruik van de naastgelegen sporthal Dioscuren.

Het team
Omdat we samen met De Heijcant het EBC vormen hebben wij één directeur. Op locatie 't Talent is een locatieleider aanwezig. Uiteraard is er een team van leerkrachten die ondersteund worden door onderwijsassistenten, stagiaires en diverse specialisten voor de extra ondersteuning van de leerlingen. Voor de facilitaire zaken en de administratie is er conciërge en een administratieve kracht.