'Samen op weg naar je eigen toekomst!'

Hoe willen we dat realiseren?
We vinden de basisvakken uiteraard van groot belang.
Dan hebben we het over taal en rekenen.

 

Maar daarnaast vinden wij dat het kind tools moet meekrijgen om zich
in onze maatschappij een plekje te verwerven.
En ten slotte moet leren leuk gevonden worden. Met eigen initiatief
en een betrokken leerhouding.

Daarom heeft het team zich ten doel gesteld zich te richten op 3 pijlers
:

1 TAAL

2 REKENEN

3 TALENTONTWIKKELING