Het team van 't Talent

Basisschool 't Talent heeft combinatieklassen. De groepsleerkracht wordt hierbij ondersteund door stagiaires en onderwijsassistenten om de kinderen de gewenste begeleiding en aandacht te geven.
Groep 1/2                                          Groep 3/4                                          Groep 5/6            Groep 5/6 en 7
                    
Marleen              Marja                   Geertje                 Susan                   Theo                     Linda
van den Oetelaar      van den Berg             Boons                           van Kemenade          van Veghel                 Merks

Groep 7/8            Directeur               Lokatieleider/Gr. 7 Logopediste          Orthopedagoog    Onderwijsassistent
                           
Christiaan            Suzanne               Martin                   Sanne                     Els                          Maria
van den Bosch          Jägers                           van Meurs                  de Groot                        van Soest                    van Erp

Gym/MRT            Administratief     Huishoudelijke  Conciërge              Conciërge          Conciërge
Onderwijsassistent  medewerker                   dienst  
                       
Sonja                    Monique                  Maria                    Ben                          René                    Henry
van den Brand          Fliervoet                          van den Akker            van den Heuvel            Ulehake                      van Wanrooij         


   
        AANWEZIGHEID   BIJZONDERHEDEN
Groep 1/2   Juf Marleen van den Oetelaar  ma-di-(wo)     Rekenspecialist
  Juf Marja van den Berg  (wo-do-vr   Specialist Jonge kind & IB 
Groep 3/4 Juf Geertje Boons      ma-di   Trainer Rots en water
  Juf Susan van Kemenade wo-do-vr      Specialist Techniek, taal en lezen
Groep 5/6 Meneer Theo van Veghel  ma-di-do-vr     MR-lid, BHV-er
  Juf Linda Merks    wo   Gedragsspecialist, Cultuurcoördinator
Groep 7/8  Meneer Christian van den Bosch ma-di-wo-do-vr   Rekencoördinator, Taalcoördinator, Cultuurcoördinator, MR-lid, BHV-er
  Meneer Martin van Meurs ma (ocht)-di (ocht)   Lokatieleider
  Juf Linda Merks do-vr   Gedragsspecialist, Cultuurcoördinator
Vakleerkracht gym Juf Sonja van den Brand  wo   MRT Specialist, onderwijsassistente
Onderwijsassisente Juf Sonja van den Brand ma-di-vr   MRT specialist, vakdocent gym
Logopediste Juf Sanne de Groot di-do   Taalspecialist
Ondersteuning Juf Maria van Erp   di   Alle groepen
Locatieleider Martin van Meurs ma-di-wo-do-vr   Leerkracht groep 7
Directeur Juf Suzanne Jägers  ma-di-wo-do-vr   Wisselend aanwezig op EBC