Basisschool 't Talent in het kort

Welkom

Basisschool 't Talent is één van de acht schoollocaties binnen SKOPOS Schijndel en is een nevenvestiging van BS De Heijcant. Samen met basisschool De Heijcant en het SKOPOS Expertisecentrum vormen wij EBC Centrum. Basisschool 't Talent biedt zoveel mogelijk inclusief onderwijs. Hier ligt ook in het bijzonder de expertise van ons team.

De school

Onze school heeft op dit moment ongeveer 100 kinderen. Dit is inclusief ongeveer 30 leerlingen in onze nieuwkomersgroepen. De leerlingen komen uit diverse wijken binnen Schijndel. Een aantal leerlingen woont buiten Schijndel maar maakt een bewuste keuze voor onze school. Op 't Talent zitten relatief veel leerlingen die een eigen traject volgen. 

Het gebouw

In het gebouw vindt u naast de groepslokalen een grote centrale hal en een fijne natuurlijke buitenspeelplaats. Voor de gymles maken wij gebruik van de naastgelegen sporthal Dioscuren. De kleuters gymmen in de speelzaal van BS De Heijcant. Voor projecten en speciale lessen maken we gebruik van de lokalen van Let's Play. We beschikken over een eigen bibliotheek. Daarnaast heeft ook de SKOPOS Nieuwkomersklas hun thuisbasis op onze locatie. In de ruimten aan de Putsteeg is sinds december 2023 het bestuurskantoor van SKOPOS gevestigd.

Het team

Het team is grotendeels gespecialiseerd in het verzorgen van inclusief onderwijs en heeft een brede kennis op het gebied van leer- en gedragsproblematiek. We hebben naast leerkrachten binnen ons team ook een interne begeleider leerlingenzorg, onderwijsassistenten en leraarondersteuners. We maken graag en veel gebruik van stagiairs binnen onze locatie. Er is een directeur aan 't Talent verbonden die ook de directeur is van het SKOPOS expertisecentrum.
Voor de facilitaire zaken en de administratie zijn er vrijwilligers en een administratieve kracht aanwezig. Ook de collega's van het SKOPOS expertisecentrum zoals een NT2-specialist (voor leerlingen die niet Nederlands als moedertaal hebben) en een HB-specialist (voor meer- en hoogbegaafde leerlingen) sluiten aan bij het team van 't Talent. Zij zijn er voor alle SKOPOS locaties. 

Vakdocenten

De lessen bewegingsonderwijs worden deels verzorgd door een vakdocent bewegingsonderwijs. Een aantal groepen krijgt muziekles van een vakdocent. 

Ook binnen onze locatie 

Een aantal dagen per week is er een logopedist van Bonnier Logopedisch Centrum op onze locatie aanwezig. Dat geldt ook voor een fysiotherapeut vanuit Top Fysiotherapie Schijndel. Wij kunnen hierdoor snel inspelen op wat onze leerlingen nodig hebben. U bent echter altijd vrij om zelf een keuze voor een logopedist of fysiotherapeut te maken. 

Tuin en keuken

Vanuit de subsidie gezonde school/jong leren eten hebben we in het schooljaar 23-24 flink gebouwd aan een nieuwe keuken en een moestuin. In de moestuin kweken we eigen groenten en fruit. Onze tuinvrijwilliger Piet begeleidt hierbij de leerlingen. De oogst gebruiken we in de keuken waar we leren om lekker en gezond te koken.