Privacy

Wij houden ons op school aan de AVG-regelgeving. Binnen SKOPOS hebben we een privacy-coördinator die hierop toeziet. Deze is te bereiken via het e-mailadres privacy@skoposschijndel.nl .

In de ouderapp Parro kunt u altijd de privacyvoorkeuren voor uw kind bewerken. Zo kunt u aangeven of uw kind op de website mag, op sociale media of in de ouderapp (besloten omgeving via Parro).