Zorg

Extra ondersteuning van leerlingen

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in dit het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

't Talent biedt regulier onderwijs aan (alle) kinderen uit Schijndel en omgeving. Gezien de geschiedenis als SBO is de school in staat om ook kinderen met gedrags- en/of leerproblematieken (die mogelijk elders vast lopen) passend onderwijs te bieden. Vanaf 1 augustus 2023 is plaatsing alleen nog mogelijk in overleg. We streven naar succeservaringen voor kinderen, dus we willen van te voren een goede inschatting maken van de mogelijkheden. Om hierachter te komen, kan de school ervoor kiezen om een vooronderzoek te doen naar de onderwijsbehoeften van de leerling. Het doel hierbij is om helder te krijgen wat het kind nodig heeft en te bepalen of dat op 't Talent geboden kan worden.

 

Handige Links

https://www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl/