De school als leerbedrijf

Opleiden in de school.

't Talent is onderdeel van het partnerschap 'opleiden in de school'. Dit betekent dat studenten een deel van de opleiding volgen op de werkplek, in dit geval onze school. Wij vinden het als belangrijk dat studenten ook een onderdeel van de school zijn en bijdragen aan de onderwijsontwikkelingen. Daar tegenover staat dat wij proberen de studenten zo goed mogelijk te begeleiden bij hun ontwikkeling. Deze begeleiding wordt gedaan door leerkrachten van onze school. Daarnaast is er een basisschoolcoach aangesteld welke zorgdraagt voor alle studenten, intervisie organiseert en de contacten onderhoudt met de opleidingen en andere scholen binnen SKOPOS.
 
SKOPOS werkt op projectbasis samen met Fontys FHKE en Koning Willem 1 College, maar biedt ook veel stageplekken aan studenten van andere organisaties. Op deze manier zijn er structurele mogelijkheden om studenten optimaal te kunnen begeleiden en geven we ruimte aan onderzoeksmatig werken binnen onze schoolontwikkelingen. Momenteel hebben we diverse studenten op onze school. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met onderstaand e-mailadres:
basisschoolcoach.ebc-centrum@skoposschijndel.nl