Hier staan we voor

1. Jouw talent, mijn talent

We heten niet voor niets 't Talent. Bij ons telt elk talent. Elk mens is anders, heeft zijn eigen talenten en die talenten kunnen we van en voor elkaar gebruiken om er een beter mens van te worden. 

"Juf, ik snap het helemaal, mag ik dadelijk bij de volgende groep komen helpen?"

 

 

2. Gedrag is niet uitdagend maar een uitdaging

Wanneer wij opvallend of negatief gedrag zien, zien wij het als een uitdaging om er een positieve draai aan te geven. We zien het als een uitdaging om er weer een fijn en blij mens van te maken.

"Wil je in het kantoortje werken? Ik denk dat het daar beter zal gaan."
   

3. Dat doe je goed!!

Complimenten zijn onlosmakelijk verbonden met ons onderwijs.  We bekijken elk kind met een positieve blik en benoemen alle positieve uitzonderingen; hoe klein ze ook zijn. Alle antwoorden verdienen een pluim, ook de foute. Voor ons weer een reden om uit te leggen wat het dan wel moet zijn en waarom.

"Juf, er zijn weer princessiewormen!" (processierupsen)
   

4. Veiligheid boven alles...

We weten dat een kind veel gemakkelijker leert als het met plezier naar school gaat. Daarom zijn de lijntjes met ouders kort en doen we er alles aan om een TOP-klimaat te creëren. Daar waar kinderen trots kunnen zijn op wie ze zijn, met al hun talenten en beperkingen.

"Juf zullen we even inventariseren wie er allemaal ADHD heeft? En mag ik er dan een presentatie over geven?"

"Dan zeg je toch gewoon “stop hou op!” tegen mij... dan stop ik."
   

5. Elke dag is een nieuwe...

Al gaat een keer een dag wat stroef, we proberen elke dag toch weer met een goed gevoel af te sluiten. De volgende dag beginnen we dan altijd weer met een schone lei.

"Mag ik vandaag held van de dag zijn?" 

"Nieuwe ronde, nieuwe kansen."

 
   

6. Ongeduld bestrijden we met geduld, onrust met rust...

Kinderen die weinig geduld hebben of zich minder lang kunnen concentreren geven we de kans om zo af en toe te ‘stuiteren’. En snappen ze iets na 5 keer nog niet?...Dan leggen we het gewoon nog een keer (of anders) uit. Wie onze school binnenstapt ervaart rust en daar heeft elk kind baat bij.

"T mag staand werken, zonder anderen te storen, als zijn billen niet meer willen zitten."

"Ik heb een stuiterkaartje dat ik mag inzetten als dat nodig is."

"Juf, mag ik de tangle gebruiken bij de uitleg, want dan kan ik beter luisteren."
   

7. Verschillen accepteren door (het pantser) te 'schillen'...

We proberen altijd weer te kijken naar de kern van het kind, naar wat er (soms) onder de stoere of verdrietige jas schuilt. Soms moeten we dan de buitenkant ‘pellen’ zodat we kunnen werken aan wat er aan de binnenkant scheelt. Daardoor krijgen de leerlingen ook inzicht in elkaars gedrag en kunnen we werken aan hun persoonlijkheid. Natuurlijk is niet iedereen hetzelfde dus verschillend zijn mag, maar we streven ernaar wel hetzelfde doel te hebben. Respect staat daarbij op 1.

"Juf ik snap dat je je best doet maar soms snap je mij gewoon niet helemaal."
   

8. Altijd balanceren op zoek naar balans...

We gaan elke dag weer op zoek naar de balans tussen werken en ontspannen, tussen stilzitten en bewegen, tussen praten en zwijgen. Maar ook zoeken we naar de balans tussen wat ze kunnen, wat ze willen, tussen capaciteit en haalbaarheid. 

"Juf, mag ik de antwoorden ook springend geven?"
   

9. We regelen middels regels...

Regels zijn belangrijk bij ons op school. Kinderen weten al snel wat ze mogen en moeten. We geven aan wat we willen zien in plaats van wat we niet willen zien. We geven heel duidelijk grenzen aan. Soms leggen we uit waarom iets moet of mag en soms juist niet…omdat ze vaak heel goed weten wat toelaatbaar is. 

"Juf, dat is een slechte domino, ik stap eruit!"
   

10. We kunnen veel... maar niet alles...

We zijn van alle markten thuis maar zijn geen wonderschool. We doen ons best om ieder kind te onderwijzen en hun gedrag te reguleren. We hebben nogal wat expertise in huis. Een greep uit ons ‘assortiment’:  gedragsspecialist, taalspecialist, rekenspecialist, MRT en leesspecialist. Desondanks moeten wij soms ook hulp van buitenaf inschakelen en heel soms…zijn wij toch niet de juiste school voor een kind. 

"Ja, maar juf, jij kunt ook niet alles weten..."
   

11. Zintuigen als voelsprieten...

Kinderen gebruiken hun zintuigen vaak om de wereld te ontdekken. Ze voelen, proeven, ruiken en zien wat er om hen heen gebeurt. Je kunt vaak zien wat hen bezighoudt. Maar niet alle kinderen laten duidelijk merken wat ze nodig hebben en sommige kinderen vinden het lastig om te laten zien hoe zij zich voelen. Dan zetten wij onze voelsprieten uit en kijken goed naar wat we bij een kind zien, horen of denken te voelen. 

"De meester weet altijd wat ik nodig heb." 
 

12. We leren ambities ambiëren...

We leren onze kinderen alles uit zichzelf te halen. Om net dat beetje meer te doen dan ze al gedaan hebben. Wij dagen ze daarbij uit. Zo gaan we uit van het hoogst haalbare.  
Dat verschilt uiteraard per kind.  
Onze missie is geslaagd… 
…wanneer een kind een zo hoog mogelijk (eigen) ontwikkelingsniveau weet te bereiken. 
…wanneer ouders en kinderen de basisschoolperiode hebben ervaren als een leerzame, gelukkige en waardevolle periode in hun leven. 
…als elk kind zijn/haar mogelijkheden heeft ontdekt en ontwikkeld. 

"Van proberen kan je leren."

"Juf, ik heb mijn best gedaan. Is dat goed?" 

"Ik wil graag de tafel van 12 leren, want die andere ken ik al."
   

13. Een groep is alleen samen...

De kracht van de groep vinden wij enorm belangrijk. We streven naar groepsgeluk door elk individu een plek te gunnen binnen de groep. We leren onze kinderen dat je er op die manier voor elkaar kunt zijn. We leren hen dat ieder zijn of haar talent kan inzetten om van de groep een hechte groep te maken. 


"Sinds ik hier op school zit, heb ik eindelijk een vriend!"


"In onze klas mag iedereen zichzelf zijn en hoort iedereen erbij."
   

14. Eén beeld, één taal...

Onze roosters worden in alle groepen duidelijk in beeld gebracht door woorden en picto’s.  
Op deze manier kunnen kinderen zien wat hen te wachten staat en kunnen we zichtbaar veranderingen aanbrengen als dit nodig is.

"Eh juf, we zouden toch eerst spelling doen?"