Rapporten

Tussen de herfst- en kerstvakantie worden alle ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. Hierin geeft de leerkracht een algemene indruk van hoe het kind in de groep functioneert. Naast dit ‘mondelinge’ rapport krijgen de kinderen nog tweemaal een schriftelijk rapport. Dit schriftelijke rapport bevat een woord- en cijferrapport. Na het laatste rapport kunnen ouders op verzoek een aanvullend gesprek aanvragen.
 
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar, in februari en juni, hun rapportmap mee naar huis. Alle rapporten worden verzameld in de rapportmap.
Wij stellen het op prijs wanneer u de map tijdens de ouderavond mee naar school  neemt om het rapport te kunnen bespreken. Twee weken nadat uw kind de map mee naar huis heeft gekregen, willen we alle mappen op school weer inzamelen.

In de rapportmap vindt u gekleurde tabbladen. Na ieder tabblad volgt een nieuw schooljaar.
Achter het tabblad vindt u van uw kind: eén of meerdere werkjes van uw kind (groep 1-2).
Het rapport met beoordelingen met een persoonlijk stukje over uw kind. Achter het rapport vindt u de CITO uitslagen. De leerkracht zal toelichten om welke toetsen het gaat.