Schooltijden

Schooltijden 

Aanvang ochtend 08:40 uur
Ochtendpauze 10:15 uur tot 10:30 uur
Middagpauze 12:00 uur tot 12:30 uur
Einde schooldag 14:15 uur


 Aanvang ochtend

We zien ouders graag mee naar binnen komen om even met hun kind te werken of te lezen.
Hiervoor hebben we dan ook tijd ingepland tot maximaal 9:00 uur.
 

Middagpauze

Om 12:00 uur eten alle kinderen in de klas samen met de eigen leerkracht en vervolgens gaan ze om 12:15 uur naar buiten.
Om 12:30 uur starten de lessen weer. Er is altijd surveillance door meerdere medewerkers op het schoolplein tijdens de pauzes. De onderbouw en de bovenbouw spelen op afzonderlijke delen van het schoolplein.
 

Vakantie

Onderstaand rooster betreft het basisonderwijs in Schijndel.
Let op! Het voortgezet onderwijs hanteert mogelijk een ander vakantierooster.


Vakanties schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie            16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari 2024 t/m 16 februari 2024
2e Paasdag  1 april 2024
Meivakantie     22 april 2024 t/m 3 mei 2024
Hemelvaart     9 mei 2024 t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli 2024 t/m 16 augustus 2024
 

Studiedagen 2023-2024

Professionalisering van ons team vinden we heel belangrijk. Dat doen we zoveel mogelijk buiten schooltijden om. Dat lukt echter niet altijd. Daarom zijn er door het jaar heen een aantal studiedagen gepland. De kinderen hebben op deze dagen geen school. Het team is wel op school aanwezig.
In het schooljaar 2023-2024 gaat dit om


5 oktober 2023
10 november 2023
6 december 2023
19 februari 2024
26 maart 2024
17 mei 2024
10 juni 2024


Vakanties schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie            21 oktober 2024 t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 3 maart 2025 t/m 7 maart 2025
Meivakantie     21 april 2025 t/m 2 mei 2025
Hemelvaart     29 mei en 30 mei 2025
2e Pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 7 juli 2025 t/m 15 augustus 2025
 

Planning van vakanties / ongeoorloofd verzuim

Het kan zijn dat de schoolvakanties in onze regio afwijken van de data die het ministerie adviseert. Het vakantierooster van de school is echter leidend. Heeft u voor uw kind verlof nodig buiten deze vakantieperiodes om dan kunt u dit aanvragen via de directeur van de school. Deze mag dit verlof echter alleen toekennen wanneer het valt binnen de wettelijk gestelde kaders. Wanneer ouders hun kind ongeoorloofd weghouden van school zal de directeur van de school contact opnemen met bureau Leerplicht. Na de melding door school van het (vermoedelijk) ongeoorloofde schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar een onderzoek starten. Als hieruit blijkt dat er geen gewichtige omstandigheden zijn, wordt tegen de ouders proces-verbaal opgemaakt. Via de directie kunt u een verlofformulier krijgen.