SOVA

Visie op Sociale opbrengsten

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Zelfvertrouwen      Eigenheid     Saamhorigheid

Op 't Talent staan de sociale opbrengsten hoog in het vaandel. We geloven in de kracht van de groep en staan voor leren vanuit veiligheid en vertrouwen. Een sterk pedagogisch klimaat en oog voor de sociaal emotionele ontwikkeling is hierbij cruciaal.
We geloven er sterk in dat een leerling pas optimaal kan ontwikkelen, wanneer hij/zij in balans is op sociaal en emotioneel gebied.
 

Werkwijze Sociale opbrengsten

We ondersteunen de sociale ontwikkeling op de volgende manieren:
Het schooljaar start met de gouden weken, waarin we extra aandacht besteden aan de groepsvorming.
We nemen de tijd om conflicten of voorvallen in de klas of op het plein te bespreken met de kinderen.
We gaan hierbij uit van hoor en wederhoor en betrekken waar wenselijk de groep bij de oplossing. Het doel van het bespreken is om wederzijds begrip te ontwikkelen, inzicht te geven in de gevolgen van gedrag en samen tot een passende oplossing te komen.

We bieden in alle leerjaren Rots en Watertraining aan binnen onze reguliere lestijd. Hierin leren
kinderen o.a. stevig staan, vertrouwen op zichzelf en op een positieve manier voor zichzelf opkomen.
Deze training wordt aangeboden door een of meerdere specialisten.

Met lessen Groepsgeluk nemen we de tijd om de groep in beeld te brengen en maken we de kinderen mede verantwoordelijk voor de sfeer in de groep.

Met behulp van de symboliek van Fides bieden we de kinderen 'tools' om hun gevoel te herkennen en hun eigen gedrag te sturen.
We leren kinderen dat ze zichzelf mogen zijn en verschillen tussen elkaar te accepteren en omarmen.