RAPPORTEN                     

Tussen de herfst- en kerstvakantie worden alle ouders uitgenodigd voor een oudergesprek.
Hierin geeft de leerkracht een algemene indruk van hoe het kind in de groep functioneert.
Naast dit 'mondelinge' rapport krijgen de kinderen nog tweemaal een schriftelijk rapport.
Dit schriftelijke rapport bevat een woord- en cijferrapport.
Na het laatste rapport kunnen ouders op verzoek een aanvullend gesprek aanvragen.
 

Kinderen van groep 1-2 krijgen één keer per jaar en de kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar hun rapportmap mee naar huis. Alle rapporten worden verzameld in de rapport map.
Wij stellen het op prijs wanneer u de map tijdens de ouderavond mee naar school  neemt om het rapport te kunnen bespreken. Twee weken nadat uw kind de map mee naar huis krijgt, willen we alle mappen op school weer inzamelen.

 


In de rapportmap vindt u gekleurde tabbladen. Na ieder tabblad volgt een nieuw schooljaar.
Achter het tabblad vindt u van uw kind:

  • Één of meerdere werkjes van uw kind (groep 1-2)
  • Het rapport met beoordelingen met een persoonlijk stukje over uw kind.
Voor groep 1-2 in juni
Voor groep 3 t/m 8 in februari en juni
Onder aan het rapport vindt u de CITO uitslagen. De leerkracht zal toelichten om welke toetsen het gaat.
  • Een blad met: Wat vinden wij ervan?

Wolkjes, sterren waar iets ingevuld kan worden door mensen die het rapport gelezen hebben.
Denk aan uzelf, opa's en oma's etc.
Vooral complimenten zijn mooi om nogmaals te lezen en is een leuke herinnering voor later!