Passend onderwijs en het SamenWerkings-Verband

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Het uitgangspunt van de Wet Passend Onderwijs is dat voor alle kinderen, ook leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar moet zijn. Er geldt namelijk een wettelijke zorgplicht. Dat houdt in dat zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk is om passend onderwijs te bieden. Wanneer de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, organiseert de school die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband. Basisschool 't Talent is op weg naar inclusief onderwijs. Dat betekent dat we zoveel mogelijk leerlingen een passende plek thuisnabij willen bieden. Wij werken hiervoor nauw samen met Samenwerkingsverband PO De Meierij

Andere samenwerkingsverbanden die BS 't Talent kent zijn bijvoorbeeld met het Centrum Jeugd en Gezin. Onze interne begeleider leerlingenzorg (IB), Marja van den Berg, heeft regelmatig contact met het CJG.

Verder kunnen de leerlingen gebruik maken van de faciliteiten van Let's Play (locatie De Heijcant). Kinderen kunnen hier aan de slag op het gebied van diverse disciplines (wetenschap en techniek, digitale geletterdheid, burgerschap en duurzaamheid) om te ontdekken waar hun talent ligt.