De Makers

Passend en praktisch onderwijs

Ook in het schooljaar 2023 - 2024 bieden wij met De Makers passend onderwijs voor leerlingen die meerbegaafd zijn op praktisch gebied of vastlopen op het gebeid van: sociaal-emotionele ontwikkeling/welbevinden/werkhouding of gedrag. 

De Makers vormen een groep van ongeveer 10 tot 15 kinderen die gedurende 10 weken op woensdag bij elkaar komen bij Let's Play. 

De volgende drie pijlers vormen het uitgangspunt van De Makers:

- We stimuleren de brede ontwikkeling, vanuit een oplossingsgerichte basishouding, middels praktische activiteiten en kindgerichte doelen. 

- We werken met hoofd, hart en handen. 

- De kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en talenten worden ontdekt en ingezet. 

Met deze pijlers ontwikkelen we enerzijds de praktische talenten en bouwen we anderzijds aan fundamentele skills die ze nodig hebben in het dagelijks leven. 

Meer effect dan één dag in de week: 

De begeleiders dragen zorg voor een transfer naar de reguliere groep, zodat de opbrengst doorgezet kan worden in de dagelijkse praktijk. 

De groepen worden begeleid door Geertje Boons, Gieke van Sambeek en Brent Blummel.
Voor meer informatie de_makers@skoposschijndel.nl