Let's Play

Binnen SKOPOS hebben we een inspirerende en prikkelende plek gecreëerd waar kinderen zich keer op keer kunnen verwonderen.

Leerkrachten en directies van alle basisscholen, het georganiseerde bedrijfsleven uit Meierijstad en verschillende expertisediensten leverden een bijdrage. Samen gaan we voor het ultieme succes: kinderen de kans geven bekende en onbekende talenten bij zichzelf en elkaar te ontdekken en te ontwikkelen.

Let's Play bestaat uit verschillende ruimtes die allemaal een onderneming op zich zijn. Per lokaal is een stuurgroep opgezet. Deze stuurgroep bestaat uit vier leerkrachten en twee ondernemers. Zij denken na over de inhoud, didactiek, materiaal, expertise en doorontwikkeling. Dit alles onder het toeziend oog van de Raad van Advies Let's Play met mensen uit het bedrijfsleven en van SKOPOS.

De verschillende ruimtes zijn:
  • Groene Wereld
  • Ontwerpstudio
  • Techniekfabriek
Wilt u meer informatie? Gieke van Sambeek is onze inspirator.
Bekijk de website www.letsplayskopos.nl of neem contact op via info.letsplay@skoposschijndel.nl