In Schijndel zit je altijd goed op school!

Vanuit onze strategische visie hanteren we binnen SKOPOS het uitgangspunt: 'In Schijndel zit je altijd goed op school!'. Maar wat nu als je even niet goed op school zit. Wanneer je tijdelijk iets anders nodig hebt? Meer maatwerk, meer ondersteuning of meer structuur? Daarvoor werken we in Schijndel samen binnen ons expertisecentrum. 

Wat is het expertisecentrum van SKOPOS?
Alle basisscholen in Schijndel werken samen op het gebied van verantwoord inclusief onderwijs. Soms kan de ene school een leerling niet bieden wat op een andere school wel kan. Soms heeft een leerling tijdelijk wat extra ondersteuning nodig. Soms heeft een leerkracht extra expertise of handvatten nodig. Daarvoor hebben we vanaf nu het expertisecentrum.

Wat valt er onder het expertisecentrum?
Allereerst bieden we een aantal groepsarrangementen. Meer over de inhoud van deze arrangementen lees je onder de specifieke kopjes.

De Denkers - Extra begeleiding voor meer en hoogbegaafde leerlingen.

De Makers - Extra begeleiding voor de meer praktisch ingestelde leerlingen.

Taalklas en Nieuwkomersgroep - De Nieuwkomersgroep is een onderwijslocatie voor kinderen die pas kort in Nederland zijn. Wij gaan samen aan de slag om te kijken wat de beste school voor je is. De meeste kinderen in de nieuwkomersgroep zijn korter dan een jaar in Nederland. Het leren van de Nederlandse taal staat in deze periode centraal. Daarnaast bieden we vanuit de Taalklas ambulante ondersteuning op scholen met veel NT2-leerlingen. Ook de Thee & Koekjesklas valt onder de Taalklas. 

Let's Play - Onze verwonder- en ontdeklocatie rondom wetenschap & techniek, digitale geletterdheid en burgerschap. Hier kun je op bezoek komen om je talent te ontdekken, je kunt materialen lenen en we organiseren speciale activiteiten en bedrijfsbezoeken.

Let's Play & Learn - Iedere vakantie is er een programma voor kinderen met een uitdagende thuissituatie, kinderen met een leerachterstand of NT2-achtergrond en dat vullen we aan met alle kinderen die het leuk vinden om aan te sluiten bij Let's Play & Learn.

Vliegende Brigade - gespecialiseerde collega's die inzetbaar zijn voor coaching van leerkrachten, het geven van lessen Groepsgeluk, ondersteuning in groepen met heftige groepsdynamiek, beeldbegeleiding en meer.

Brugfunctionaris - De brugfunctionaris legt de brug tussen de voorschoolse opvang en het basisonderwijs. Daarnaast is hij er voor thema's als kansengelijkheid, brede zorg rondom het gezin en armoede.

Wie werken er in het expertisecentrum?

In het expertisecentrum werken gespecialiseerde leerkrachten en ondersteuners. Zij vormen samen een team waarbij zij de arrangementen begeleiden maar ook in te roepen zijn op schoollocaties waar op dat moment behoefte is aan hun expertise. 

Het expertisecentrum is te bereiken via de directeur, Tessa van Zadelhoff via expertisecentrum@skoposschijndel.nl