De TaalKlas

De Taalklas van stichting SKOPOS biedt ondersteuning aan leerlingen, leerkrachten en ouders binnen de domeinen taal en culturele diversiteit. Deze ondersteuning wordt zoveel mogelijk op de eigen schoollocatie uitgevoerd. De thuisbasis van de Taalklas is het expertisecentrum van SKOPOS op basisschool het Talent. De taalklas werkt samen met diverse organisaties binnen en buiten de gemeente Meierijstad.

Groepsleerkrachten van alle schoollocaties van SKOPOS kunnen in overleg met Interne Begeleiders leerlingen aanmelden voor ondersteuning vanuit de SKOPOS Taalklas. De volgende leerlingen behoren tot de doelgroep, als ze aan de vooropgestelde criteria voldoen: alle nieuwkomers (ook kinderen van expats), NT2-leerlingen die al langer in Nederland zijn en taalzwakke NT1-leerlingen.

Leerkrachten kunnen ondersteuning vragen bij inhoudelijke vragen binnen het domein taal, bij vragen omtrent culturele verschillen en ouderparticipatie.Op woensdagmiddag organiseert de Taalklas 'de thee- en koekjesklas'. een naschools aanbod voor NT2-leerlingen uit groep 7 en 8. In de thee- en koekjesklas krijgen de kinderen aanbod op het gebied van woordenschat, schooltaal, cultuur en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De Taalklas en de thee & koekjesklas worden gecoordineerd door Marianne Tak. Voor meer informatie: taalklas@skoposschijndel.nl