Over 't Talent

Basisschool 't Talent ontwikkelt zich door tot expertisecentrum voor verantwoord inclusief onderwijs in Schijndel en directe omgeving. Dat doen we in samenwerking met alle scholen van SKOPOS in Schijndel en het SamenWerkingsVerband PO De Meierij. Daarnaast werken we samen met andere partijen die betrokken zijn bij zorg en onderwijs zoals de Gemeente Meierijstad, Kinderopvang De Plu, het Elde-College, het Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD, Cultuurkade, Bibliotheek Schijndel en meer partners.

Dit betekent dat we expertise nog meer gaan bundelen en zo maatwerk leveren aan leerlingen, ouders en onderwijs/zorgprofessionals. Dit roept vragen op en dat begrijpen we. Op deze pagina proberen we een antwoord te geven op de vragen die we nu krijgen. Staat uw vraag er niet bij? U kunt ons altijd een mail sturen via info.talent@skoposschijndel.nl of bel ons even op 073 - 54 75 211 (vraag naar Marja van den Berg of Tessa van Zadelhoff).

Is 't Talent een basisschool?
't Talent is een leslocatie en hoort qua organisatie bij BS De Heijcant.. 't Talent is geen school voor Speciaal Onderwijs (SO) of Speciaal BasisOnderwijs (SBO). Het is wel de locatie van SKOPOS Schijndel waar in verhouding veel kinderen op school zitten die extra zorg op wat voor gebied dan ook nodig hebben. Omdat 't Talent officieel geen SBO of SO is, is vergoeding van leerlingvervoer niet mogelijk. 

Wat bedoelen jullie met het SKOPOShuis/expertisecentrum SKOPOS?
Op dit moment worden de namen Talent, SKOPOShuis en expertisecentrum door elkaar gebruikt. Mogelijk moeten we hier nog een nieuwe naam voor bedenken die het verschil duidelijk maakt. Wat valt er onder het SKOPOS-huis vanaf het schooljaar 2023-2024?
- de klassen en het team van de huidige leslocatie 't Talent
- de groepsarrangementen die we binnen SKOPOS bieden zoals De Makers, De Denkers, De Nieuwkomers, De Taalklas, Let's Play & Learn, De vliegende brigade, de Burgfunctionaris en onze ontdek- en inspiratieruimte Let's Play
- de SKOPOS Academie waarin we de professionalisering van al onze medewerkers coordineren en faciliteren
- het stafkantoor van SKOPOS heeft een eigen plek binnen het gebouw van 't Talent. Zij gebruiken de ingang aan de Putsteeg 2.

Worden er op 't Talent ook uitstapjes en vieringen gedaan?
Jazeker. Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen die aan ons worden toevertrouwd zich breed ontwikkelen.  Dat betekent dat we veel aandacht geven aan cultuur zoals b.v. theater- en een museumbezoek of excursies naar bedrijven of andere interessante locaties om kinderen te kans te geven om te ontdekken waar hun talenten liggen.

Wie werken er op 't Talent?
We hebben een breed team met onderwijsexperts. Onze leerkrachten hebben vaak een bepaalde expertise zoals taal/lezen, gedrag, motorische remedial teaching, jonge kind. Veel collega's hebben een opleiding of training gevolgd specifiek in het begeleiden van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Behalve leerkrachten hebben we ook onderwijsassistenten, een kwaliteitscoordinator, een specialist NT2, een specialist pedagogische huisstijl, een specialist hoogbegaafheid, ondersteuning en directie. 

Kan ik mijn kind aanmelden op 't Talent?
Vanwege de ontwikkeling naar expertisecentrum gaan wij per 1 augustus 2023 uit van maatwerktrajecten. Dat betekent dat een aanmelding op 't Talent verloopt via een andere partij zoals een collegaschool binnen SKOPOS of een zorgverlener. In overleg met leerling, ouders en betrokken onderwijs- of zorgprofessionals wordt gekeken of 't Talent kan bieden wat deze specifieke leerling nodig heeft. Als dat zo is wordt er een maatwerktraject afgesproken wat ook weer na een bepaalde tijd geevalueerd wordt. Opnieuw in overleg wordt dan bekeken wat het beste vervolg is voor dit kind. Dat kan bijvoorbeeld terugkeer naar de school van herkomst zijn, een andere (SKOPOS-)school, Speciaal Onderwijs of een vervolgperiode op 't Talent. 

Korte uitleg in een video
In onderstaande video (december 2022) legt Tessa van Zadelhoff de ontwikkelingen kort uit.
https://youtu.be/I4Mlo-vmnOs